Torre de Capmany – Pere Guardiola

Packaging

El nou packaging de Pere Guardiola representa la forma literal del nom del seu vi dolç de producció exclusiva; Torre de Capmany.

La caixa simula els merlets característics de les torres medievals i deixa el coll de l’ampolla visible.

Es va substituir el plàstic pel cartró fent la marca més sostenible.