La Jonquera

La Jonquera proposa experiències turístiques de qualitat, de turisme actiu i de sostenibilitat, aquesta és la premissa amb que ens vàrem basar per dissenyar la nova imatge turística de La Jonquera.

A La Jonquera ens hem basat una estratègia de branding i rebranding canviant els conceptes associats a la marca turística i hem realitzat el logo, el claim, un manual de colors corporatius, el disseny web i la publicitat i la gestió d’aquesta.

El logotip + claim + colors coorporatius de La Jonquera son part d’un tot que sempre hem de tenir presents en qualsevol aplicació. El missatge s’engloba en aquests tres eixos que per si sols tenen un significat que no és el complet.


Un logotip potent i el claim amb aparença glitch, contraposant i també convivint amb el caràcter empordanès que tindrà tota la comunicació, amb imatges de l’entorn, rutes, espais naturals…

La web www.turismelajonquera.cat es basa en un portal amb informació rellevant de totes les activitats que es fan a La Jonquera, promocionant les activitats en espais naturals i culturals. Convertint el portal web com una font d’informació tant pel visitant com pel resident.

La línia gràfica de la Jonquera es basa en una combinació de colors expressius i càlids, també combinant diferents formes arrodonides, per destacar que La Jonquera, lluny d’estereotips, també és un destí turístic atractiu.